fbpx

TDF ጀግናው የትግራይ መከላከያ

TDF ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት

TDF ጀግናው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥ ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ ገስግሰው ወደ ፌንፍኔ እየመጣላችሁ ነው፣❗️ ፋሽስቶች ተዘጋጁ እስከዛ ድረስ እየተኳካላችሁ ጠብቁት!❗️ 💛💛💛ትግራይ ትስዕር❤❤❤❤

1190cookie-checkTDF ጀግናው የትግራይ መከላከያ
%d bloggers like this: